Đồng Phục Khách Sạn KS079

  • Áo kiểu tay dài cơ bản, hai hàng nút
  • Đặt kích cỡ, màu sắc theo yêu cầu
  • May theo số đo hoặc size tiêu chuẩn

 

 

0989.111.115