Bình chữa cháy xe đẩy khí CO2 MT24 24kg

0989.111.115